Search website:

2. Jan

De viktigste HR-trendene har én ting til felles: kunstig intelligens

HR er synonymt med mennesker. Derfor er det kanskje litt ironisk at fellesnevneren for mange av de viktigste HR-trendene i 2019, er kunstig intelligens. Men HR vil ikke handle noe mindre om mennesker i året som kommer av den grunn. Snarere tvert imot. Med HRM-systemer som gir stadig smartere, mer effektive og sømløse prosesser, kan HR-avdelingen løfte blikket og jobbe riktigere og viktigere med menneskelig utvikling.

For å lære mer om hvordan kunstig intelligens kommer til å prege HR-faget i 2019, har vi tatt en prat med AI-ekspert og administrerende direktør i Amesto NextBridge, Lars Rinnan.

«Det er veldig lovende utsikter for AI-tjenester innen HR. I motsetning til andre fagfelt som kan bli overflødig som følge av AI, er nok HR et område som bare blir viktigere. Når ting er i rask endring, blir det enda viktigere å håndtere medarbeiderne og sørge for kontinuerlig kompetanseutvikling.»

ROBOTISERING AV REPETITIVE OPPGAVER GIR MER TID TIL MENNESKER

Selv om digitale systemer allerede har effektivisert HR-hverdagen betraktelig, er det fortsatt en vei å gå før prosessene blir sømløse. Flere repetitive oppgaver må fremdeles gjøres manuelt, som inntasting av informasjon, oppfølging og besvaring av spørsmål fra medarbeiderne. «Vi ser fortsatt bare en brøkdel av hva vi kan oppnå med robotisering i HR-feltet», mener Rinnan.

Likevel er det ikke alle oppgaver som egner seg for automatisering. «For at automatisering skal være lønnsomt i dag, må det dreie seg om store og repetitive oppgaver og prosesser, som for eksempel onboardingprosesser, oppfølging og kompetanseutvikling – i tillegg til lønn og personaladministrasjon», sier Rinnan. «Og jo smidigere disse prosessene går, desto mer tid får HR til å jobbe med de virkelig spennende oppgavene som kan gi større arbeidsglede og engasjement blant medarbeiderne».

CHATBOTER BESVARER SPØRSMÅL FRA DE ANSATTE

Bruken av chatboter har eksplodert det siste året. Selv om løsningene vi har sett til nå har vært langt ifra feilfrie, vil utviklingen gå raskt. Chatbot-teknologien baserer seg på en eksponentiell vekst som gjør at jo mer data de får å jobbe med, jo bedre blir de fremover. Dette mener Rinnan at vi kommer til å se resultatene av i 2019, noe som også kan komme HR til gode. «Det er ikke utenkelig at chatbotene vil kunne besvare 70–80 prosent av alle spørsmålene HR-avdelingen får fra de ansatte i dag. Dette vil i så fall frigjøre enormt med tid», sier han.

APPER SØRGER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING OG UTVIKLING

HR-systemene gir oss stadig bedre løsninger for kontinuerlig oppfølging og temperaturmåling i virksomheten. En app på telefonen kan gi ledere jevn innsikt i de ansattes stress- og motivasjonsnivå, og gjør det lettere å adressere problemer der og da – i stedet for at alt samles opp på den årlige medarbeidersamtalen. I tillegg kan HR-systemene følge opp utviklingen til hver enkelt ansatt med tilpasset læring. Dermed får man både fulgt opp, tatt pulsen på de ansatte og gjort dem mer bevisste på sin egen situasjon.

ØKT INNSIKT GJENNOM HR-SYSTEMET KAN STYRKE FØLELSEN AV EIERSKAP

Det har lenge blitt snakket om viktigheten av økt transparens, og tilgang til tilstrekkelig informasjon i HR-systemet kan bidra til sterkere bånd mellom den ansatte og bedriften. Med tilgang til en egen profil med løpende informasjon om egne mål, mål på avdelingsnivå og hvordan disse målene passer inn i strategien for hele virksomheten, kan følelsen av eierskap styrkes ved å se sin egen rolle i det store bildet. En tydeliggjøring av verdiene og åpenhet om hvordan virksomheten jobber for dette, er også med på å bevisstgjøre og ansvarliggjøre medarbeiderne – og ikke minst kan dette også bidra til å sette virksomheten på kartet for fremtidige ansatte. 

REKRUTTERING BLIR AUTOMATISERT

Automatisering av rekrutteringsprosessen er allerede godt i gang, men ifølge Rinnan vil AI kunne bidra til å effektivisere prosessen i mye større grad. «Noe av det mest tidkrevende, er sourcing – å finne aktuelle kandidater. Her finnes det systemer som saumfarer internett basert på stillingsbeskrivelsene, og serverer relevante kandidater på en brøkdel av tiden det ville tatt HR-avdelingen å finne dem. Noen systemer kan i tillegg ta direkte kontakt med kandidatene, og etter hvert vil kanskje chatboter kunne booke møter med de som er aktuelle. Igjen frigjøres det vanvittig med tid for HR-personalet.»

I tillegg til å kunne redusere utvelgelsesprosessen av søkere fra flere arbeidsdager til noen få sekunder, vil Rinnan trekke frem en annen viktig fordel med AI-rekruttering. «Vi kan unngå et av de største problemene med rekruttering, nemlig rekruttering basert på fordommer. AI har verken bevisste eller underbevisste fordommer om rase, kjønn, overvekt eller utviklingshemming, noe som gir en mer rettferdig rekrutteringsprosess og mindre sjanse for å gå glipp av gode ansettelser.»

SPENNENDE FREMTIDSUTSIKTER I HR

Til sammen vil alle disse mulighetene gjøre HR-arbeidet enda mer effektivt og spennende fremover. Flere virksomheter kommer til å investere i HR-systemer etter hvert som mulighetene bare blir større og større, og det digitale etterslepet vil dermed reduseres. Utviklingen vil tvinge frem et behov for endring av de prosessene som fortsatt er tunge og tidkrevende. Nå ser vi for eksempel også mot nye muligheter med effektiv integrasjon til lønnssystemer, og vi tror det bare er begynnelsen på utviklingen.

Lars Rinnan Visionary CEO and thought-leader within analytics, AI and robotics.