Search website:

15. Oct

Kunstig intelligens kan faktisk gjøre dine kunder mer fornøyde

Kunstig intelligens og maskinlæring er i ferd med å endre våre forhold til produkter og tjenester. Tiden er forbi for hvor reklame og massemarkedsføring er de viktigste virkemidlene for å få lojale og fornøyde kunder. Selv om massemarkedsføring fremdeles er mye brukt, ser vi at store nye aktører satser på å få gode kunderelasjoner gjennom direkte kontakt. Bilprodusenten Tesla satser nesten utelukkende på sosial og digital markedsføring. Her finnes det noen triks å lære.

 

DEN VIRKELIGE VERDEN DIGITALISERES

Mengden data dobles annet hvert år. Det betyr at det blir mer informasjon som kan fortelle oss om våre kunder er fornøyde med våre produkter og tjenester eller ikke. Kilder til ny informasjon kommer ikke bare fra de vante kildene som CRM-systemer og markedsundersøkelser, men også fra sosiale medier, video, lyd, bilde, biler, båter, tog, hus og jobb. Har du en relativt ny bil, henter den informasjon om deg og bilen din. Du har antakelig også skrevet en brukeravtale med din bilforhandler om bruk av data fra din bil uten at du er klar over det. Din nye TV har blitt smart med nye tjenester, og den samler også sammen informasjon om deg. Etter hvert er det videokameraer over alt. Ansiktsgjenkjenningen er blitt så god, at den ikke bare kan se hvor gammel du er, ditt kjønn og om du er trist eller glad, men den kan også fortelle hvilken seksuell legning du har.

BETYR MER KUNDEDATA BEDRE INNSIKT?

Tradisjonelle metoder for å bruke den økende mengden med data gir ikke nødvendigvis mer innsikt, men gjøre det bare mer forvirrende. Dessverre er mange systemer ikke gode nok til å utnytte data som fanges. De fleste CRM-systemer gjør bare det som de blir bedt om. De bruker ikke informasjonen smart nok. ERP-løsningene henter bare frem gammel statistikk. Salgssystemene viser bare hva du solgte i forrige periode. Er du heldig har du kanskje tatt vare på noe av kundeinformasjonen, men det har blitt så mye at det er uoverkommelig å utnytte dette. 

TEKNOLOGI OG SMARTE SYSTEMER ER INNEN REKKEVIDDE

Heldigvis har det også blitt lettere fordi teknologi og metoder har blitt utviklet mye de siste 3-5 årene. Dessuten har det også blitt billigere. Moore's lov sier at kapasiteten på teknisk utstyr dobles omtrent hvert år. Lagring av data har blitt langt billigere, og en kraftig datamaskin kan du bruke nærmest gratis gjennom effektive skytjenester.

EN REVOLUSJON INNEN KUNDEINNSIKT ER PÅ VEI

Med mer data, bedre lagring, bedre metoder og bedre datamaskiner kan vi nå lage løsninger som bare for noen år siden var utenkelige. Automatisering av innsikt og oppgaver gjør at vi kan få hjelp av maskiner til å forstå våre kunder bedre. Vi behøver ikke lengre å gruppere våre kunder i grove segmenter slik at vi lettere kan drive markedsføring overfor dem. Nå kan vi ha en-til-en-dialog med alle med relevant innhold og budskap i riktig kanal og til riktig tid.

UNNGÅ Å MISTE DINE KUNDER MED KUNSTIG INTELLIGENS

Kjøpmannen på hjørnet som kjente alle sine kunder visste alltid hva som skulle til for å beholde dem. Han hadde lokalkunnskap og kunne tilpasse både sine produkter, tjenester og priser. Han kunne også vite om han kom til å miste en kunde lenge før katastrofen inntraff.

Mange tusen kunder og mange kontakter i et selskap gjør at man mister både innsikt og forståelse for de riktige tiltakene for å beholde fornøyde kunder. Men med maskinlæring kan man nå finne mønstre, trender og tendenser i alle kunder og plukke ut dem som er i ferd med å bytte ut deg med din konkurrent. Maskinene kan faktisk forstå at dette er i ferd med å skje før kundene selv bestemmer seg. En rekke av hendelser, eller kanskje mangel på hendelser, bygger opp til at kundene fortsetter å kjøpe eller slutter helt å kjøpe fra deg.

DET ER LETT Å KOMME I GANG MED DATADREVET KUNDEINNSIKT

Alt er lett når man kan det. Skal du komme videre med datadrevet kundeinnsikt er det smart å lære av de beste. Hør med de som har erfaringer å vise til. Finn frem det du har av data og prøv deg selv eller i samarbeid med de som kan dette. På denne måten skaffer du deg selv erfaringer og blir trygg på deg selv og dine kunder.

 

KJETIL KALAGER VP AI Lab